Van, voor en door inwoners uit Nieuwegein
Zoeken

Ik heb hulp nodig Ik wil vrijwilliger worden
50 jaar Algemene Hulpdienst Nieuwegein

Welkom

 

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van Nieuwegeinse inwoners, die zonder hulp in een kwetsbare positie komen of blijven. Wij doen dat door het aanbieden, versterken en zichtbaar maken van eenvoudige en informele oplossingen van, voor en door Nieuwegeinse inwoners. Wij richten ons hierbij vooral op zieken, ouderen en eenzame in hun functioneren beperkte medeburgers.

De hulp die de AHN biedt is te onderscheiden in Praktische hulp, Sociale ondersteuning, en Ontspanning en ontmoeting. Onze vrijwilligers staan voor u klaar als hulp van familie, vrienden of bekenden niet voldoende is of als professionele instellingen geen hulp kunnen bieden.

Mensen vinden het vaak belangrijk dat zij zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en de regie op hun eigen leven kunnen behouden. Daarom brengen wij, naast ons eigen hulpaanbod, ook handige informatie en mogelijke oplossingen van anderen onder de aandacht. Zo kunnen mensen zelf kiezen, zelf bepalen en participeren binnen de mogelijkheden die er zijn.

Wij maken geen onderscheid naar geloofsovertuiging, politieke voorkeur, levensopvatting of maatschappelijke overtuiging. Bij de beoordeling van de hulpvraag beschouwen wij iedereen als gelijk.