Over AHN

De kracht van de AHN zit in het feit dat het een zelfstandige vrijwilligersorganisatie is van, voor en door Nieuwegeinse inwoners. In de huidige 'samenredzame' participatiesamenleving geven de vrijwilligers van de AHN niet alleen hun eigen 'meedoen' vorm, maar dragen ook bij aan het 'meedoen' van inwoners die in een kwetsbare situatie verkeren. De AHN stelt zich open voor iedereen, ook voor vrijwilligers met een beperking of een probleem, mits zij voldoende toegerust zijn om hun taken goed en verantwoord uit te voeren. Zij zijn de verpersoonlijking van het medeverantwoordelijkheid nemen voor een sociale samenleving. Daar zijn wij trots op en dat willen wij maximaal blijven stimuleren en faciliteren. Dat geldt ook voor inwonersinitiatieven die passen bij onze doelstellingen.

Zelfstandige inwonersinitiatieven en activiteiten die relevant zijn voor onze doelgroepen faciliteren wij via onze website, ter bevordering van hun vindbaarheid. Inwoners die een hulp- of activiteitenprogramma willen opzetten, krijgen binnen de AHN de ruimte om deze tot ontwikkeling te laten komen.