Van, voor en door inwoners uit Nieuwegein
Zoeken

Ik heb hulp nodig Ik wil vrijwilliger worden

Visie en missie

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) zet zich in voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het leven van elkaar. Daarom ondersteunen wij kwetsbare mensen in hun leefomgeving om zolang mogelijk zelfstanding te kunnen blijven wonen en om de regie op hun eigen leven te behouden. Dat doen wij enerzijds door een passende koppeling te maken tussen mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken en mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden. Anderzijds door het bieden van mogelijkheden voor brede doelgroepen, waaronder ook mensen met een arbeidshandicap, om maatschappelijk mee te doen, een betekenisvolle bijdrage te leveren, te (re)integreren en ervaring op te doen. In ons strategieplan 2019-2024 geven wij richting aan onze strategische keuzes voor de komende beleidsperiode.

Missie 2019-2024

Bevorderen van het welzijn van Nieuwegeinse inwoners door het aanbieden, versterken en zichtbaar maken van eenvoudige en informele oplossingen van, voor en door Nieuwegeinse inwoners. Ons vrijwilligerswerk speelt een rol van betekenis voor inwoners die zich willen inzetten voor anderen.

De AHN is er voor Nieuwegeinse inwoners die door ziekte, handicap of ouderdom beperkingen ervaren, voor mantelzorgers en voor vrijwilligers. Hiertoe werken wij samen met maatschappelijke organisaties en inwonersinitiatieven in Nieuwegein.

Omschrijving van vrijwilligerswerk bij de AHN:

'Vrijwilligerwerk is het verrichten van lichte aanvullende werkzaamheden, onverplicht, onbetaald en in een georganiseerd, gestructureerd verband ten behoeve van de medemens.'

De vrijwilligers van de AHN leveren hun onmisbare aanvullende bijdrage op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vrijwilligerswerk is te vergelijken met burenhulp, waarbij hulp geboden wordt zonder dat een vakdiploma vereist is, maar wel binnen de mogelijkheid en realiteit van vrijwillige hulp past. Vrijwilligerswerk is geen vrijblijvende zaak daarom is er een gedragscode geformuleerd en wordt er een vrijwilligersovereenkomst gesloten met iedereen die werkzaamheden voor de AHN verricht.