Van, voor en door inwoners uit Nieuwegein
Zoeken

Ik heb hulp nodig Ik wil vrijwilliger worden

Organisatie

De AHN is een zelfstandige organisatie van, voor en door inwoners uit Nieuwegein. De organisatie is in 1974 ontstaan als een inwonersinitiatief en draait nog altijd volledig op vrijwilligers die wonen en/of werken in Nieuwegein. Daardoor is de AHN stevig geworteld in de Nieuwegeinse samenleving en laagdrempelig. AHN staat voor gelijkwaardigheid. De vrijwilligers van de AHN zijn de verpersoonlijking van het medeverantwoordelijkheid nemen voor een sociale samenleving. En dan met name voor het bevorderen of herstellen van het sociaal functioneren van kwetsbare inwoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.

De organisatie is klein en de lijnen zijn kort. De sturing van de organisatie ligt bij het bestuur, dat ondersteund wordt door een klein bureau met beroepskrachten. Het bureau is alle werkdagen telefonisch bereikbaar. 

Contactpersonen bemiddelen hulpvragen naar vrijwilligers. De contactpersonen zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 uur.

Specifieke activiteiten, die om extra aandacht vragen, zoals de projecten thuisadministratie, het beheer van de duofiets en website beheer zijn belegd bij projectcoördinatoren.

Bestuur

Functie                        Naam E-mail
Voorzitter  Malou Saat
Penningmeester Vacature
Secretaris Carin Marijs  
Bestuurslid  Briëlle Mooijenkind

Bureau

Directeur Tjitske Kuiper
Office manager Claudia Wennekes
Coordinator vrijwillige inzet Gerbiene van den Oever

 

Projectcoördinatoren

Levensboeken              Gerard Olthuis  
Duo Fiets Henk Balvers en Jaap Croese
Thuisadministratie Jan Nuesink  
Website beheer Tom van Boven

 

Contactpersonen bemiddelen tussen een hulpvrager en een vrijwilliger

Maandag                    Rita / Paul                                   
Dinsdag Annet
Woensdag Janny 
Donderdag Anita
Vrijdag Aaltje
Inval Ingrid

(op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 uur daarbuiten via het antwoordapparaat,    of het contactformulier)