Organisatie

De AHN is een zelfstandige organisatie van, voor en door inwoners uit Nieuwegein. De organisatie is in 1974 ontstaan als een inwonersinitiatief en draait nog altijd volledig op vrijwilligers die wonen en/of werken in Nieuwegein. Daardoor is de AHN stevig geworteld in de Nieuwegeinse samenleving en laagdrempelig. AHN staat voor gelijkwaardigheid. De vrijwilligers van de AHN zijn de verpersoonlijking van het medeverantwoordelijkheid nemen voor een sociale samenleving. En dan met name voor het bevorderen of herstellen van het sociaal functioneren van kwetsbare inwoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.

De organisatie is klein en de lijnen zijn kort. De sturing van de organisatie ligt bij het bestuur, dat ondersteund wordt door een klein bureau met beroepskrachten. Het bureau is alle werkdagen telefonisch bereikbaar. Vragen worden door de officemanager doorgezet naar de juiste peroon. 

Contactpersonen bemiddelen hulpvragen naar vrijwilligers. De contactpersonen zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 uur.

Specifieke activiteiten, die om extra aandacht vragen, zoals de projecten levensboek en thuisadministratie, het beheer van de duofiets en website beheer zijn belegd bij projectcoördinatoren.

Bestuur

Functie                        Naam E-mail
Voorzitter   Monique Laurier  
Penningmeester Leon van Leeuwen
Bestuurslid Nynke Torij  
Bestuurslid  Ron Keiman   
     
     

Kantoor

Officemanager                Monique Bouwman                        
Begeleider Participatie Rina Kuster

 

Projectcoördinatoren

Levensboeken              Gerard Olthuis  
Duo Fiets Henri Steenman
Thuisadministratie Tom van Boven  
Website beheer Tom van Boven

 

Contactpersonen bemiddelen tussen een hulpvrager en een vrijwilliger

Maandag                    Aaltje                                             
Dinsdag Iris
Woensdag Hannie/Gabi    
Donderdag Rita/Gabi
Vrijdag Rita 

(op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 uur daarbuiten via het antwoordapparaat,    of het contactformulier)