Visie en missie

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) zet zich in voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het leven van elkaar. Daarom ondersteunen wij kwetsbare mensen in hun leefomgeving om zolang mogelijk zelfstanding te kunnen blijven wonen en om de regie op hun eigen leven te behouden. Dat doen wij door een passende koppeling te maken tussen mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken en mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden. In ons beleidsplan 2015-2018 bieden wij inzicht in de wijze waarop wij onze dienstverlening de komende beleidsperiode willen inrichten.

Missie 2015-2018

Bevorderen van het welzijn van Nieuwegeinse inwoners door het aanbieden, versterken en zichtbaar maken van eenvoudige en informele oplossingen van, voor en door Nieuwegeinse inwoners. Ons vrijwilligerswerk speelt een rol van betekenis voor inwoners die zich willen inzetten voor anderen.

De AHN is er voor Nieuwegeinse inwoners die door ziekte, handicap of ouderdom beperkingen ervaren, voor mantelzorgers en voor vrijwilligers. Hiertoe werken wij samen met maatschappelijke organisaties en inwonersinitiatieven in Nieuwegein.

Omschrijving van vrijwilligerswerk bij de AHN:

'Vrijwilligerwerk is het verrichten van lichte aanvullende werkzaamheden, onverplicht, onbetaald en in een georganiseerd, gestructureerd verband ten behoeve van de medemens.'

De vrijwilligers van de AHN leveren hun onmisbare aanvullende bijdrage op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vrijwilligerswerk is te vergelijken met burenhulp, waarbij hulp geboden wordt zonder dat een vakdiploma vereist is, maar wel binnen de mogelijkheid en realiteit van vrijwillige hulp past. Vrijwilligerswerk is geen vrijblijvende zaak daarom is er een gedragscode geformuleerd en wordt er een vrijwilligersovereenkomst gesloten met iedereen die werkzaamheden voor de AHN verricht.