Van, voor en door inwoners uit Nieuwegein
Zoeken

Ik heb hulp nodig Ik wil vrijwilliger worden

Bericht van Het Kontact - De Molenkruier: Algemene Hulpdienst Nieuwegein gaat telefooncirkel starten voor eenzame mensen

De AHN merkt dat er bij veel hulpvragers behoefte is aan sociaal contact. “Sommige hulpvragers hebben geen of nauwelijks familie- en of burencontact”, aldus de hulpdienst. Opmerkingen als: ‘Wat als er wat met mij gebeurt, wie vindt mij dan en wanneer? En: ‘Ik heb de hele dag nog niemand gesproken’, hoort de AHN regelmatig.

“Voor een deel van deze hulpvragen kan een kort dagelijks telefonisch contact al heel veel betekenen”, aldus de hulpdienst. 

Hoe werkt het?
Een telefooncirkel bestaat uit een groepje deelnemers die iedere ochtend, in een vooraf bepaalde volgorde, kort telefonisch contact (maximaal 5 minuten) met elkaar hebben om een praatje te maken.

Iedereen wordt dagelijks tussen 8:45 uur en 9:15 uur kort gebeld. Een vrijwilliger start de cirkel door de eerste deelnemer te bellen. Vervolgens belt iedere deelnemer op zijn beurt de volgende persoon van de lijst.

De laatste deelnemer belt de vrijwilliger, zodat deze weet dat alle deelnemers zijn bereikt. Neemt iemand de telefoon niet op, dan wordt dat doorgegeven aan de vrijwilliger.

De vrijwilliger gaat actie ondernemen: hij/zij belt nogmaals en zoekt contact met de persoon die als sleuteladres (familie of buren) fungeert, om te kijken wat er aan de hand is. 

Iedere vier weken wordt er een nieuwe indeling gemaakt. Elke deelnemer wordt gegarandeerd iedere dag van het jaar gebeld, dus ook in het weekend. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de onkosten: 12,50 euro per half jaar.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek komt de coördinator van de telefooncirkel bij deelnemers thuis op bezoek om alles door te nemen. Hierbij wordt ook nagegaan of iemand als ‘sleutelachterwacht’ kan dienen.

Aanmelden
Opgeven als deelnemer kan bij de AHN via het telefoonnummer 030-6067409 (bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 uur) of via het e-mailadres info@hulpdienstnieuwegein.nl.

Daarnaast zoekt de AHN nog een of twee vrijwilligers voor dit project. Deze vrijwilligers hebben eens in de 4 a 5 weken een week lang ‘dienst’. De AHN zorgt voor begeleiding en is eindverantwoordelijk.

Bron:  Het Kontact - De Molenkruier     

 

« Nieuws overzicht

Nieuws

Lijst van actuele nieuwtjes over de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN)