Van, voor en door inwoners uit Nieuwegein
Zoeken

Ik heb hulp nodig Ik wil vrijwilliger worden

Welkom

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft het welzijn van kwetsbare inwoners van Nieuwegein te bevorderen. Zij richt zich daarbij vooral op zieken, ouderen en eenzame in hun functioneren beperkte medeburgers.

De hulp die de AHN biedt is te onderscheiden in praktische, sociale en recreatieve ondersteuning/activiteiten. Onze vrijwilligers staan voor u klaar als hulp van familie, vrienden of bekenden niet voldoende is of als professionele instellingen geen hulp kunnen bieden.

Wij maken geen onderscheid naar geloofsovertuiging, politieke voorkeur, levensopvatting of maatschappelijke overtuiging. Bij de beoordeling van de hulpvraag beschouwen wij iedereen als gelijk.