Van, voor en door inwoners uit Nieuwegein
Zoeken

Ik heb hulp nodig Ik wil vrijwilliger worden

Vrijwilligers

Iedereen die voor de AHN werkt doet dat op vrijwillige basis. Dit betekent dat onze vrijwilligers hun werkzaamheden belangeloos doen. Geīnteresseerden kunnen zich zowel opgeven voor incidentele als voor langdurige hulpvragen. De hulp wordt altijd in overleg met de vrijwilliger geregeld waarbij men baas blijft over de eigen agenda.

Vrijwilligerswerk is geen vrijblijvende zaak. Het motto zeggen wat je doet en doen wat je zegt geldt ook voor de vrijwilliger. Daarmee stellen wij: de vrijwilliger houdt zich aan de doelstellingen en de gedragscode van de organisatie.

Ondersteuning en voorzieningen voor vrijwilligers

De AHN hecht waarde aan de kwaliteit van haar vrijwilligers. Duidelijke regels, afspraken en begeleiding zorgen voor ondersteuning van de vrijwilliger.

Na een aanmelding om vrijwilliger te worden voeren wij altijd een intakegesprek. In dit gesprek zullen de wensen, belangstelling en vaardigheden van de aanvrager en de behoefte van de AHN aan de orde komen.

De AHN hecht er ook aan dat de vrijwilliger weet welke rechten en plichten hij of zij heeft. Er wordt dan ook een vrijwilligersovereenkomst opgemaakt die na akkoord door beide partijen wordt ondertekend. Zodra er een passende hulpvraag is, wordt de vrijwilliger aan de hulpvrager gekoppeld.

Omdat onze hulpvragers veelal kwetsbaar zijn, krijgt iedere vrijwilliger een AHN-identiteitspas waarmee hij/zij zich bij de hulpvrager kan legitimeren. Vrijwilligers zijn tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden verzekerd en ontvangen van de hulpvrager een onkostenvergoeding voor (begeleid) vervoer. Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten voor onze vrijwilligers. Daarnaast houden wij onze vrijwilligers door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen.